30. 3. 2015

Infrastrukturni projekti z naprednimi info-komunikacijskimi rešitvami

Iskratel intenzivno in sistematično nadgrajuje znanje in kompetence ter dopolnjuje portfelj za celovito upravljanje najzahtevnejših infrastrukturnih projektov.

V Iskratelu nadgrajujejo kompetence za pripravo, vodenje in sodelovanje v konzorcijih na področjih logistike, financiranja, priprave in vodenja projektov ter sistemsko integracijo in realizacijo projektov na ključ. Portfelj dopolnjujejo z rešitvami za različne industrijske vertikale in jih po potrebi kombinirajo s partnerskimi tehnologijami in rešitvami. Pri tem gre zlasti za transformacijo vsega akumuliranega znanja in rešitev na področju telekomunikacijskih omrežij ter za prehod na nove info-komunikacijske, varnostne, tehnološko specifične in avtomatizirane rešitve za železniško, cestno, elektroenergetsko, naftno in plinovodno infrastrukturo.

Vlaganje v infrastrukturne projekte se na trgih Iskratela povečuje, zlasti na področju železniške, metrojske in tramvajske infrastrukture, obnove obstoječe in gradnje nove naftne in plinovodne infrastrukture. Tu so še pametna in varna mesta, infrastruktura za nujne primere (sistem 112, eCall) ter info-komunikacijske rešitve za podporo večjih promocijskih (Expo) in športnih dogodkov (Azijada 2017). Vse države imajo nacionalno strategijo na področju vlaganj v širokopasovno infrastrukturo. Gre torej za konkretne projekte, ki se že izvajajo ali so v fazi priprave v Ruski federaciji, Turkmenistanu, Turčiji, Kazahstanu ter tudi v EU.

Priložnosti so tudi v Sloveniji, kjer bo eden ključnih tovrstnih projektov izgradnja drugega tira Koper-Divača, med projekti pa so še gradnja širokopasovnega omrežja za odpravo "digitalne ločnice" (100 Mb/s za vse), interoperabilno elektronsko cestninjenje ter izgradnja infrastrukture za izkoriščanje alternativnih virov energije in povečanje učinkovitosti obstoječih elektroenergetskih kapacitet. Projekt uvedbe sistema GSM-R v omrežni in železniški infrastrukturi SŽ, ki ga izvajajo skupaj s partnerji, bo kljub dodatnim delom in funkcionalnostim zaključen v predvidenem roku. Slovenija se bo tako uvrstila na seznam maloštevilnih razvitih držav v svetu, ki bodo vpeljale kompleksen, integriran in interoperabilen sistem za večjo pretočnost in varnost železniškega transporta ljudi in blaga.

Strateška usmeritev Iskratela do leta 2020 je proaktivna vloga v načrtovanju, pripravi in realizaciji večjih infrastrukturnih projektov, zato bodo intenzivno nadgrajevali kompetence in ekspertno znanje. Temeljno poslanstvo v sistemski realizaciji in integraciji projektov bo povezovanje domačega znanja in virov ter izgradnja močnega konkurenčnega stebra, ki bo sposoben ob ustreznem partnerskem in tehnološkem sodelovanju pridobivati, voditi in izvajati projekte na vseh trgih.

PR Kontakt Iskratel:
Nika Mohar
Direktor digitalnega marketinga & vodja odnosov z javnostmi

pr@iskratel.si