Zunanje in notranje omarice - Iskratel

Protivlomne zunanje in zaščitne notranje omarice

za vpeljavo FTTB in FTTC so na voljo v različnih velikostih in z različnimi zmogljivostmi, uporabne so v mestnem, predmestnem ali podeželskem okolju in lahko delujejo v zelo širokem temperaturnem razponu.
Serija SI3000 ODU

Za uporabo pri vpeljavi FTTB in FTTC ponuja Iskratel nabor zunanjih in notranjih zaščitnih omaric.

Vgrajeno večstoritveno dostopovno vozlišče SI3000 Lumia omogoča širokopasovne storitve za uporabnike. Na ta način so iz omaric omogočene vseh vrste fiksnega dostopa.

Poleg integriranega dostopovnega vozlišča omarice vsebujejo tudi baterije, razdelilne okvirje in razcepnike – odvisno od tehnoloških ali regulativnih zahtev.
  • Širok nabor zunanjih in notranjih zaščitnih ohišij za uporabo pri vpeljavi FTTB in FTTC.
  • Na voljo v različnih velikostih in z različnimi zmogljivostmi.
  • Protivlomna izvedba.
  • Delovanje v zelo širokem temperaturnem razponu.
  • Vključuje baterije, razdelilne okvirje in razcepnike.