Medijsko središče - Iskratel
26. 1. 2016

Poslovno-referenčni center Iskratel – najsodobnejše središče povezovanja gospodarskega okolja in tehnologij v širši regiji

Kranj, 26. januar 2016 – Nova pridobitev družbe Iskratel sovpada s sprejeto dolgoročno strategijo podjetja, ki iz dosedanje usmeritve v telekomunikacije širi področje delovanja v energetiko, transport in javno varnost. Poslovno-referenčni center (PRC) predstavlja središče za infokomunikacije, je razvojno orodje, »živi« simulator in – najpomembnejše – prodajno okno družbe. Ob tem pa je tudi edini tovrstni center v Evropi, ki je specializiran za omenjena področja. Iskratel bo za razvoj namenil 60 milijonov evrov v naslednjih petih letih.

Jasno oblikovana nova strategija družbe Iskratel, ki se iz klasične telekomunikacijske družbe (kar sicer še vedno ostaja jedrni del poslovanja) širi in nadgrajuje v razvijalca in integratorja najzahtevnejših infokomunikacijskih sistemov in rešitev za področja energetike, transporta in javne varnosti, je danes potrjena tudi v »živem« simulatorju tovrstnih poslovnih okolij. Čas za spremembe je pravi, saj se klasične industrije pospešeno digitalizirajo, pri tem pa močno potrebujejo znanje IKT, kar vliva Iskratelu veliko mero optimizma v poslovno prihodnost.

PRC je prostor, ki je lahko interaktivno delovno okolje za zaposlene, prostor za razvoj novih poslovnih idej, testni laboratorij, delavnica, učilnica, tehnološko središče, razstavni prostor ali prodajno okolje. Iskratel s PRC potrjuje svoje visoko konkurenčno mesto v globalni tekmi tehnoloških velikanov in utrjuje prepričanje, da podjetje sodi med tiste, ki o preboju na novih tehnologijah ali trgih ne le govorijo, temveč besede spreminjajo v dejanja. Tudi zato je novi center lahko referenčni prostor za prikaz slovenskega znanja in razvojnih možnosti na državni ravni.

Največja vrednost PRC je njegova zasnova in idejna rešitev, kako številne in kompleksne tehnologije zložiti v realno in simulacijsko okolje. Dela na PRC so potekala 6 mesecev, intenzivno. Vrednost nove pridobitve je nekaj manj kot 1 mio evrov.

Iskratel s tem potrjuje, da je pravi naslov za strateške in povezovalne razvojne pobude na področju IKT, interneta stvari (IoT) in drugih prednostnih domen, ki so med drugim prikazane v PRC. Daje jasen signal, da je tržni igralec z zavidljivim potencialom za doseganje vidne rasti na svetovnih trgih v naslednjih letih. Slovenija nujno potrebuje tovrstna podjetja, ki so sposobna lastno in partnersko znanje popeljati na tuje trge, ustvarjati novo dodano vrednost, odpirati priložnosti za mlade talente ter prispevati k dolgoročni stabilnosti in blaginji.

Zato družba Iskratel danes slovenskim podjetjem, ne glede na njihovo velikost – start-upom in velikim podjetjem, akademskim in raziskovalnim institucijam – pošilja široko in konkretno povabilo k sodelovanju in povezovanju na skupni poti ustvarjanja novih verig dodane vrednosti, izvoza domačega znanja na globalne trge, ustvarjanja partnerstev in strateških povezav. S tem se Iskratel postavlja v prvo vrsto vodilnih domačih prebojnih družb, ki delujejo v duhu in v skladu s smernicami in cilji Strategije pametne specializacije Slovenije. Do leta 2020 želi s podvojenimi prihodki stopiti na pot naslednje slovenske milijardne družbe.

Glavni direktor družbe Iskratel Željko Puljić je ob otvoritvi dejal: »V naslednjih petih letih bomo prenovili produktni portfelj in ga vzpostavili na sodobnih trendih IKT, kot so virtualizacija, internet stvari, NFV in M2M. V ta namen bomo vložili 60 milijonov evrov v razvoj, prvi korak pa je danes odprti Poslovno referenčni center. Omogoča nam, da kupce prestavimo v doživetja realnih okolij, kjer z njihovimi spoznanji lažje ter bolje razvijamo naslednje generacije rešitev in scenarijev uporabe. Ta pridobitev je za nas enako pomembna, kot je simulator letenja pomemben za Airbus ali Boeing.«

Družba Iskratel bo letos praznovala spoštljiv jubilej 70 let delovanja. Ob tem, ko vstopajo v novo razvojno obdobje, si za preboj slovenskega gospodarstva v tujino od države želijo predvsem čim manj administrativnih ovir ter spoštovanje domačih zavez. Še naprej si želijo tudi močno podporo gospodarske diplomacije, ki Iskratelu že leta stoji ob strani in na zahtevnih trgih igra izjemno pomembno vlogo pri vzpostavljanju stikov ter utrjevanju odnosov in zaupanja tudi na državni ravni.