Medijsko središče - Iskratel
13. 10. 2017

E-Call je globalna rešitev, Slovenija med prvimi v EU

Kranj, 11. oktober 2017 – Sto strokovnjakov s področja javne varnosti v teh dneh gostuje v Kranju na mednarodnem strokovnem posvetu Testfest, ki ga organizira ERTICO/ITS in ETSI, ob gostiteljstvu ustanove Sintesio Slovenija in pokroviteljski podpori družbe Iskratel. ERTICO si prizadeva za varno, pametno in čisto mobilnost, ki postaja del življenja, ne glede na socialno, kulturno ali geografsko umestitev prebivalcev sveta. Slovenija je med prvimi državami v EU, v kateri deluje rešitev e-Call, zasluga gre Iskratelu. Podjetje igra tudi aktivno vlogo v razvoju generacije 5G omrežij.

Strokovnjaki, predvsem gre za razvojne inženirje, inženirje elektrotehnike, računalništva, matematike in sorodnih naravoslovnih ved, prihajajo iz  skoraj 40 podjetij, iz 15 držav. Med njimi so strokovnjaki iz podjetij, ki so vodilna v svetu na svojih področjih, kot so Tesla, VW, Škoda, Robert Bosch, Yamaha, Huawei, Jaguar Land Rover, Kyocera in številna druga. Od domačih podjetij na posvetu nosita zastavo družbi Iskratel in Telekom Slovenije. Njihov skupni  interes je rešitev e-Call, pri razvoju katere Slovenija z Iskratelom hodi v ospredju in je prva država v EU, kjer ta rešitev deluje.

E-call je povezan s storitvijo mednarodno uveljavljene telefonske številke za klic v sili 112. V vseh avtomobilih, proizvedenih od leta 2016 dalje, morajo biti namreč vgrajeni senzorji, ki se avtomatsko sprožijo ob trku ali nesreči. Na osnovi tega se prav tako avtomatsko aktivirajo pozivi v centre 112 ali v klicne centre po različnih tehnologijah, po nekem zaporedju. S tem se avtomatsko in hitro opredeli  mesto nesreče, dispečerji vedo, kje so reševalci in posredovanje je veliko hitrejše, učinkovitejše. Domači Iskratel izdeluje naprave tako za klicne centre, kot tudi za vozila.

Strokovni posvet je v prvi vrsti namenjen praktičnemu preskušanju skladnosti medsebojnega delovanje eCall naprav različnih proizvajalcev, ter osvetlil status projekta, predvsem aktivnosti različnih udeležencev s tehnološko razvojnega in tržnega zornega kota, kot so prve izkušnje pri uporabi rešitve, regulativa tega področja, razvoj nove generacije mobilnih omrežij 5G, kot prvega omrežja, ki bo že v fazi razvoja upoštevalo zahteve rešitev, ki jih bodo omrežja prenašala, je o dogodku poročal Jacob Bangsgaard, CEO ERTICO.

Koristi rešitve e-Call za prebivalce in širšo družbo je na novinarski konferenci posebej izpostail vodja Centra za obveščanje, Uprave RS za zaščito in reševanje Boštjan Tavčar, ki je poudaril pomen hitrosti in natančne lokacije nesreče pri reševanju človeških življenj. Od časa, ki se potrebuje za določitev lokacije osebe, ki potrebuje pomoč in časom, da se podatek o lokaciji posreduje reševalnim službam, je lahko odvisno tudi človeško življenje. Predvideva se, da se bo z uvedbo tega sistema v Evropski uniji zmanjšalo število smrtnih žrtev v prometu za 2.500 letno. Hitra intervencija je torej pomemben vzvod za zniževanje posledic nesreč in zato hitrejše rehabilitacije, s tem tudi hitrejše vrnitve na delo in integracijo posameznika v družbo. 

Iskratel že deluje v razvoju omrežij 5G

Glavni direktor družbe Iskratel mag. Željko Puljić je poudaril, da se je Iskratel aktivno vključil v razvoj nove generacije omrežij 5G. Pri 5G ne gre le za novo generacijo hitrejšega mobilnega omrežja za dostop do medmrežja, ampak zajema celovito vizijo omrežja za množično priključevanje različnih naprav (internet stvari - IoT) in omrežno podporo zahtevam različnih aplikacijam in rešitvam, ki se uvajajo v procesu digitalizacije. V sam omrežni koncept 5G je prvič vgrajena tudi virtualizacija, ki omogoča delitev infrastrukture omrežja za različne industrije in uporabnike na varen in zanesljiv način.  Vizija omrežja 5G tako vpliva na razvoj večine produktov, ki jih Iskratel kot ponudnik telekomunikacijskih rešitev in rešitev za digitalizacijo industrij razvija v okviru svoje strategije. Pri oblikovanju in upravljanju rešitev Internet of Things, IoT, kamor sodi tudi e-Call,  vidijo nujno povezavo med rešitvijo in izvedbo oz. delovanjem omrežja, ki bo to storitev komunikacijsko omogočalo na varen in zanesljiv način kot se pričakuje v primeru izrednih dogodkov. 

Dr. Roman Kužnar, direktor ustanove Sintesio je poudaril vlogo ustanove pri standardiziranju in praktičnem preskušanju informacijsko-komunikacijskih rešitev nove generacije ter pomena Slovenije in naših strokovnjakov v tem projektu, zaradi česar je bila Sintesiu tudi zaupana vloga gostitelja tega najpomembnejšega letnega dogodka.