Skrbnik ključnih strank za rešitve s področja jedrnih omrežij - Iskratel

1 in 1=11
Več kot zaposlitev.

Želite postati del mednarodnega podjetja  z močno tradicijo in blagovno znamko ter delati v panogi prihodnosti? V našo družbo vabimo Skrbnik ključnih strank za rešitve s področja jedrnih omrežij  m/ž.

Odličnost iskanega kandidata

Zadolžitve

 • Ustvarjanje dobičkonosne prodaje in dolgotrajnih poslov,
 • ključna vloga pri novih poslovnih idejah, odgovornost za učinkovito vključevanje novih strank in partnerjev,
 • priprava strategije odnosov s strankami in njena implementacija, ugotavljanje primernih izdelkov in/ali rešitev glede na potrebe strank z optimalno rentabilnostjo,
 • priprava strategije rasti, ki bo hkrati vključevala finančne koristi in zadovoljstvo strank,
 • izboljševanje odnosov s strankami in skrb za zvestobo strank,
 • upravljanje priložnosti za prodajo in doseganje ključnih kazalnikov pri strankah,
 • promocija novih izdelkov, strateške pobude in rešitve preko organizacije strank.

Pogoji za zaposlitev

 • Diploma iz elektrotehnike ali drugega podobnega področja,
 • izkušnje s prodajo rešitev IKT,
 • izkušnje s prodajo na trgih EU in SND,
 • tekoče znanje angleščine (govorno in pisno), znanje ruščine je plus,
 • močne veščine za upravljanje odnosov s strankami in grajenje odnosov,
 • odlične predstavitvene in komunikacijske veščine,
 • izkušnje s področij: IMS, virtualizacija, Cloud, 5G, Mobile Data …

Odličnost delovnega okolja in pogojev dela

 • Hitro razvijajoča se panoga, ki nudi pestro, zabavno in smiselno delo: prebojne rešitve na področjih kot so IMS, VoLTE, Mobile data, Packet core, Cloud, IoT in 5G, 
 • skrb za zdravje in počutje zaposlenih (športni, družabni in strokovni dogodki),
 • fleksibilen delovni čas,
 • timsko delo in sodelovanje znotraj podjetja  (raznovrstni projekti in projektno delo), kot tudi izven (npr. delo in podpora »startup« podjetjem -  nove razvojne tehnologije),
 • upravljanje inovativnosti,
 • razvoj potencialov in nudenje številnih možnosti za pridobivanje novih znanj in izkušenj; izobraževanja doma in v tujini, zagotavljanje mentorstva ipd., 
 • prijazno delovno okolje (posebni in prilagojeni prostori za kreiranje novih zamisli – »Iskrilnica«, odličen dostop z avtoceste in zagotovljeni parkirni prostori, uporaba skirojev za hitrejši dostop do restavracije in kavarne znotraj objekta …),
 • redno informiranje zaposlenih in vključevanje v odločanje,
 • možnost mednarodne mobilnosti in pridobivanja izkušenj, 
 • usmerjenost v rezultate in prepoznavanje uspehov,
 • delovanje v skladu s številnimi mednarodnimi standardi in vrednotami.
V kolikor ste prepoznali našo in svojo odličnost, vabljeni k oddaji ponudbe na elektronski naslov hr@iskratel.si.