Izjava o okoljski politiki

Želimo poskrbeti za stalno zmanjševanje našega vpliva na okolje, tako v poslovnem procesu podjetja z uporabo okolju prijaznih tehnologij, kot v načrtovanju okolju prijaznih izdelkov z vidika njihovega celotnega življenjskega obdobja delovanja, ki se zaključi z odstranitvijo po izteku življenjske dobe.

Vodstvo in zaposleni se zavezujemo v politiki ravnanja z okoljem k:

  • razvoju do okolja prijaznih izdelkov in tehnoloških postopkov, ki so povezani z njihovo izdelavo, uporabo v času delovanja ter odstranitvijo izdelkov po izteku življenjske dobe,
  • spoštovanju okoljske zakonodaje,
  • stalnemu zmanjševanju neugodnih vplivov na okolje,
  • zniževanju porabe energentov,
  • izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v odgovornem ravnanju z okoljem, tako v lastnih procesih, kot pri dobaviteljih,
  • sodelovanju z zainteresirano javnostjo
  • ter odgovornemu ravnanju zagotavljanja virov za izvajanje opredeljenih postopkov.

Zakaj Iskratel?

Iskratel je vodilni evropski proizvajalec in ponudnik infokomunikacijskih rešitev. Ponaša se s 70 leti izkušenj, 900 zaposlenimi, lastnimi razvojnimi in proizvodnimi centri ter lokalno prisotnostjo v več kot 30 državah. Iskratel zagotavlja integrirane telekomunikacijske rešitve za operaterje in ponudnike storitev, za digitalizacijo transporta, javne varnosti in energetike.

Kontakt

Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

Telefon:+386 (0)4 207 20 00
Fax:+386 (0)4 207 27 12
E-naslov: info@iskratel.si

› Predstavništva› Skupina Iskratel