Politika družbene odgovornosti

S to politiko želimo zagotoviti, da naša dejavnost ne bo ogrozila možnosti bodočih generacij za izpolnjevanje njihovih potreb.

  1. Skupina Iskratel meni, da je uravnotežen razvoj povezan z ustvarjanjem dolgoročnih vrednot, in želi zagotoviti, da bodo sprejeta trajnostna načela, vgrajena v njene poslovne cilje in aktivnosti. Ta načela pokrivajo vse vidike poslovanja skupine Iskratel – od dobave produktov do poprodajnih storitev in vodenja naših enot.
  2. Skupina Iskratel se bo zavzela za uravnotežen razvoj kot cilj družbene odgovornosti, ki lahko zmanjša emisije in pomaga pri reševanju klimatskih sprememb. Skupina Iskratel bo vzdrževala zavedanje o vplivu, ki ga ima njena dejavnost na okolje, in bo zmanjševala negativne vplive na najmanjšo možno mero.
  3. Skupina Iskratel se bo zavzemala za socialno vključenost, za učinkovito izrabo naravnih virov, uporabo ustreznih materialov in čim manjšo količino odpadkov. Upoštevala bo življenjsko dobo produktov in emisije in se ozirala tudi na potrebe prihodnjih generacij. Kjer bo možno, se bo o načrtih za razvoj posvetovala z lokalnimi skupnostmi.
  4. Skupina Iskratel bo razvila svojo metodologijo in bo spodbujala zaposlene, da s pomočjo izobraževanja razvijajo svojo ozaveščenost, strokovno znanje in poznavanje trajnostnega razvoja in praks. Vse zaposlene spodbujamo, da se seznanijo s korporativno družbeno odgovornostjo kot skupnim ciljem, h kateremu bodo tudi oni prispevali in bodo zanj odgovorni.
  5. Cilj skupine Iskratel so kakovostni produkti in zanesljive storitve, zato podpira program stalnih izboljšav, izobraževanja zaposlenih in razvoja.
  6. Aktivnosti in odnosi skupine Iskratel bodo temeljili na poštenosti in etičnih načelih.
  7. Skupina Iskratel želi zagotoviti, da ne bo nihče ogrožen pri opravljanju službenih aktivnosti; kot delodajalec se zaveda svoje odgovornosti za zdravje in varnost pri delu vseh svojih zaposlenih. Skupina Iskratel ima stroge predpise in postopke varstva pri delu, ki se striktno izvajajo in nadzorujejo in tako podpirajo to politiko.
  8. Skupina Iskratel bo vedno ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in bo iskala priložnosti za pozitiven prispevek k uravnoteženemu razvoju skozi procese stalnih izboljšav.
  9. Skupina Iskratel bo postavila cilje za doseganje strategije, ki jo predstavlja ta politika.
  10. Skupina Iskratel bo spremljala in letno poročala o doseženih ciljih ter o ključnih kazalcih uspešnosti pri doseganju teh ciljev.

Zakaj Iskratel?

Iskratel je vodilni evropski proizvajalec in ponudnik infokomunikacijskih rešitev. Ponaša se s 70 leti izkušenj, 900 zaposlenimi, lastnimi razvojnimi in proizvodnimi centri ter lokalno prisotnostjo v več kot 30 državah. Iskratel zagotavlja integrirane telekomunikacijske rešitve za operaterje in ponudnike storitev, za digitalizacijo transporta, javne varnosti in energetike.

Kontakt

Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

Telefon:+386 (0)4 207 20 00
Fax:+386 (0)4 207 27 12
E-naslov: info@iskratel.si

› Predstavništva› Skupina Iskratel