Iskratelova politika etičnega poslovanja

Povzetek

Kjer koli je mogoče, poslujemo v skladu z naslednjimi etičnimi kriteriji poslovanja:

 1. Vsi zaposleni se svobodno odločajo za zaposlitev.
 2. Zagotavljamo varne delovne pogoje.
 3. Otroško delo se ne uporablja.
 4. Plače so poštene in primerljive z drugimi v naši branži ter bodo vedno presegale minimalno plačo.
 5. Delovni čas ni pretirano dolg.
 6. Nikogar ne diskriminiramo.
 7. Redna zaposlitev je zagotovljena vsem, ki imajo pogodbo o stalni zaposlitvi.
 8. Strogo, kruto ali ponižujoče ravnanje z zaposlenimi ni dovoljeno.
 9. Podkupovanje, korupcija, izsiljevanje ali ustrahovanje ni dovoljeno.

Izjava

Skupina Iskratel se zaveda, da naša poslovna dejavnost potencialno vpliva na naše dobavitelje in na kraj, kjer opravljamo svojo dejavnost.
Lokalna skupnost in naši kupci upravičeno pričakujejo od nas naslednje:

 • Produkti skupine Iskratel so proizvedeni v varnem in čistem delovnem okolju.
 • Vsem delavcem, ki so vključeni v dobavo storitev skupine Iskratel, zagotavljamo osnovne človekove pravice.
 • Skupina Iskratel upošteva etična načela, ki presegajo osnovne zakonske zahteve.

Skupina Iskratel se zaveda, da so naša etična načela, družbena odgovornost in naš ugled ključnega pomena za naš poslovni uspeh.
 

Zaposleni

Skupina Iskratel zagotavlja, da naš način zaposlovanja ter spoštovanje korporativnih predpisov zagotavlja varstvo pravic vseh, ki delajo za nas. Na številnih področjih se trudimo presegati minimalne zakonske standarde, da zagotavimo, da so naši delavci varni, ustrezno nagrajeni in cenjeni. Z našimi delavci ustvarjamo dobre medsebojne odnose v skladu z obstoječo slovensko zakonodajo oz. z zakonodajo držav, iz katerih dobivamo produkte ali iz katerih izhajajo naši podizvajalci.

Kupci

Skupina Iskratel je zavezana k dokazovanju svoje etične in družbene odgovornosti in tako zagotavlja kupcem vse informacije o tem, čigave storitve bodo kupili.

Dobavitelji

Skupina Iskratel zagotavlja, da spremlja družbene standarde v naši dobaviteljski verigi. Naše dobavitelje spodbujamo, da poslujejo v skladu z enakimi etičnimi načeli, kot jih imamo mi.

Zakaj Iskratel?

Iskratel je vodilni evropski proizvajalec in ponudnik infokomunikacijskih rešitev. Ponaša se s 70 leti izkušenj, 900 zaposlenimi, lastnimi razvojnimi in proizvodnimi centri ter lokalno prisotnostjo v več kot 30 državah. Iskratel zagotavlja integrirane telekomunikacijske rešitve za operaterje in ponudnike storitev, za digitalizacijo transporta, javne varnosti in energetike.

Kontakt

Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

Telefon:+386 (0)4 207 20 00
Fax:+386 (0)4 207 27 12
E-naslov: info@iskratel.si

› Predstavništva› Skupina Iskratel