Vrednote in smernice

Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo izpostavili pet temeljnih načel, po katerih se bomo ravnali v želji, da bi še naprej krepili Iskratelov sloves zanesljivega in prijaznega ponudnika izvrstnih telekomunikacijskih storitev za naše poslovne partnerje.

Poslovna odličnost

Želimo upravičiti zaupanje svojih lastnikov in povečati stroškovno učinkovitost storitev, ki jih ponujamo.

Naši uspehi v preteklih letih dokazujejo, da smo se sposobni prilagajati nenehno spreminjajočim se razmeram v industriji telekomunikacij in jih obvladovati. Kljub močnim tržnim pritiskom smo povečevali obseg prometa v nepredvidljivem svetu telekomunikacij.

Izpolnjevanje zahtev in pričakovanj naših strank

Svoje produkte razvijamo v tesnem sodelovanju s svojimi partnerji in strankami. Prizadevamo si za oblikovanje visokokakovostnih, strankam prilagojenih rešitev in storitev, ki izpolnjujejo specifične zahteve naših strank. Od svojih poslovnih partnerjev in strank nenehno dobivamo povratne informacije, ki nam omogočajo, da storimo vse za njihovo popolno zadovoljstvo.

Napredne in izvirne rešitve

Razvoj produktov in prilagodljivost sta poglavitni maksimi našega delovanja v svetu telekomunikacij.

Odkar delujemo, smo s svojim delom prispevali k tehnološkemu napredku na področju komunikacij, tako da smo zamisli spreminjali v konkretne inovacije.

Naši izobraženi in prizadevni sodelavci

Iskratel nenehno spodbuja svoje zaposlene, da se usposabljajo in izobražujejo. Podjetje se osredotoča na vsestranski razvoj svojih mladih kadrov, kajti le s tem lahko poskrbimo, da bomo ohranili svojo primerjalno prednost.

Spoštovanje etičnih načel poslovanja

»Integriteta prežema naše odnose s poslovnimi partnerji, sodelavci, družbeniki in javnostjo.« V tej izjavi so povzeta načela našega podjetja. Z vsemi močmi se trudimo, da bi zadostili najvišjim etičnim in zakonskim standardom.

Iskratelovi delavci so se zavezali, da se bodo dosledno držali načel internih Vodil poslovnega obnašanja.

Zakaj Iskratel?

Iskratel je vodilni evropski proizvajalec in ponudnik infokomunikacijskih rešitev. Ponaša se s 70 leti izkušenj, 900 zaposlenimi, lastnimi razvojnimi in proizvodnimi centri ter lokalno prisotnostjo v več kot 30 državah. Iskratel zagotavlja integrirane telekomunikacijske rešitve za operaterje in ponudnike storitev, za digitalizacijo transporta, javne varnosti in energetike.

Kontakt

Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

Telefon:+386 (0)4 207 20 00
Fax:+386 (0)4 207 27 12
E-naslov: info@iskratel.si

› Predstavništva› Skupina Iskratel