Izjava o varnostni politiki

Varnostna politika nam predstavlja okvir, v katerem se srečujejo dobre prakse s področij fizičnega varovanja in varovanja komunikacij. Zato smo v podjetju vpeljali tak sistem varovanja, ki preprečuje zlorabe, vdore in nepooblaščeno odtujevanje poslovnih in drugih skrivnosti.

Zavedamo se, da je za usklajeno in dobro delovanje sistema varovanja potrebna ozaveščenost,  izobraženost in motiviranost zaposlenih, skrbno izbrana programska in materialna oprema ter dokumentirani postopki, ki vključujejo kontrolne mehanizme.

Naš sistem temelji na prepoznavanju nevarnosti, stalnem ozaveščanju zaposlenih o možnih zlorabah ter vključevanju najsodobnejših varnostnih mehanizmov s področja fizičnega, sistemskega in programskega varovanja. S sistemom varovanja so seznanjeni vsi zaposleni in podizvajalci, s sklenitvijo in podreditvijo varnostni zavezi podjetja.

Cilji izvajanja varnostne politike so:

  • Varovati podatke in informacije (osebne in poslovne) na načine, ki zagotavljajo neprekinjeno poslovanje in zmanjšujejo poslovno tveganje
  • Preprečiti odtujitev ali razkritje pomembnih poslovnih podatkov nepooblaščenim fizičnim in pravnim osebam
  • Spoštovati pravila, ki veljajo za zaposlene v procesih  podjetja pri ravnanju z občutljivimi podatki in informacijami
  • Obvladovati vsebine in informacijska orodja ter dokumente z vidika stopnje zaupnosti, neokrnjenosti in dostopnosti
  • Zagotavljati vire (odgovorne osebe ter infrastrukturo) za vodenje, učinkovito delovanje in izboljševanje sistema ter spremljanje in poročanje o delovanju sistema
  • Izvajati ukrepe za preprečevanje povzročitve materialne ali moralne škode podjetju ali posamezniku zaradi neznanja, zlorabe ali površnega dela in sankcionirati povzročitelje po ugotovljenih incidentih
  • Zmanjševati prepoznana tveganja, za izpolnitev varnostnih in poslovnih ciljev podjetja
  • Usmerjati delovanje poslovnih procesov vskladu z zakonodajnimi okviri (Zakon o varovanju tajnih podatkov, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Uredba AKOS - Varnost omrežij in storitev ter celovitosti omrežij in EU direktiva 2009/140/ES)
Documents 

Zakaj Iskratel?

Iskratel je vodilni evropski proizvajalec in ponudnik infokomunikacijskih rešitev. Ponaša se s 70 leti izkušenj, 900 zaposlenimi, lastnimi razvojnimi in proizvodnimi centri ter lokalno prisotnostjo v več kot 30 državah. Iskratel zagotavlja integrirane telekomunikacijske rešitve za operaterje in ponudnike storitev, za digitalizacijo transporta, javne varnosti in energetike.

Kontakt

Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

Telefon:+386 (0)4 207 20 00
Fax:+386 (0)4 207 27 12
E-naslov: info@iskratel.si

› Predstavništva› Skupina Iskratel